Home

GEORGE PETROSYAN BLOG

  • РУССКИЙ ЯЗЫК

    19.10.2020 от

    Запишите ответы на следующие вопросы. Назовите великих армянских воинов. Монте Мелконян — Մոնթե Մելքոնյան Национальный герой Армении и Арцаха. Американский армянин, один из организаторов и руководитель национальных армянских вооруженных сил в Нагорном Карабахе в начале 1990-х годов. Тигран II Мец (Великий) — Տիգրան Մեծ Один из самых известных и успешных армянских царей в истории. Создатель… Читать далее

  • Ֆիզիկա

    18.10.2020 от

    1.Որ շարժումն են անվանում ազատ անկում Մարմինների անկումը, որը տեղի է ունենում միայն Երկրի ձգողության ազդեցությամբ, կոչվում է ազատ անկում: 2.Գրել և բացատրել ազատ անկման բանաձևը V=gt, S=gt2\2 3.Ձևակերպել Գալիլեյի օրենքը Բոլոր մարմինները ծավալից ոչ կախված  երկրի ձգողության ազդեցությամբ ընկնում են նույն արագացմամբ։ 4.Որ շարժումն են      անվանում   շրջանագծային հավասարաչափ շարժում: Շրջագծային հավասարաչափ շարժման ժամանակ արագության թվային արժեքը չի փոխվում, բայց ուղղությունը շարժման ընթացքում անընդհատ փոփոխվում է: 5.Ինչ ուղղություն ունի արագությունը շրջանագծային հավասարաչափ շարժման… Читать далее

Просмотреть все записи

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы